Werkwijze

Werkwijze

We gaan de buitenlucht in! Als coach gebruik ik het prachtige duingebied van Meijendel of het strand tussen Scheveningen en Wassenaar voor de gesprekken. Voor veel mensen past deze manier van coaching beter dan binnen vier muren.

  • Door naar buiten te gaan kom je in letterlijk en figuurlijk in beweging, het creëert daardoor ook ruimte om op een andere manier na te denken over wat je doet en waarom.
  • Buiten zijn en lekker uitwaaien werkt rustgevend, waardoor je beter in staat bent om naar je gevoel te luisteren.
  • In de natuur stap je letterlijk even uit de dagelijkse hectiek en je eigen vertrouwde wereld. Dit geeft ruimte om helder te denken en op afstand naar dingen te kijken, waardoor nieuwe inzichten en ideeën ontstaan.

Ik kies voor een resultaatgerichte en positieve aanpak: Wat is je doel? En wat is er voor nodig om dat te bereiken? Hoe verhoudt zich dat tot je leven en werk nu? Wat zijn daarin belemmeringen en mogelijkheden? Welke stap(pen) wil je nemen? We kijken daarbij niet zozeer naar het verleden, we richten ons vooral op het hier-en-nu en hoe je daarin keuzes kunt maken.

Uitgangspunt is dat ik werk vanuit een open en scherpe blik, met oprechte interesse in wat jou bezig houdt en met een gezonde nieuwsgierigheid. Ik ga daarbij uit van jouw potentieel en wil graag helpen om je vraagstuk op te lossen en weer plezier te krijgen in wat je doet. In veiligheid en vertrouwen en ook met lucht, want coaching is vaak een leuk en effectief middel om verandering aan te brengen in je werk of loopbaan.