Opbouw coachtraject

De opbouw van een coachtraject is als volgt:

De opbouw van een coachtraject is als volgt:

  1. Vrijblijvende persoonlijke kennismaking om stil te staan bij jouw coachvraag en hoe deze is ontstaan
  2. Gemiddeld vier tot zes coachgesprekken om te komen tot jouw Persoonlijke Kompas. Dit kompas geeft een samenvatting van wie je bent en waar je voor staat:
    • Mijn drijfveren (wat mij beweegt)
    • Mijn talenten (wat ik kan)
    • Mijn waarden (wat ik wenselijk vind in gedrag)
    • Mijn ambities (wat ik wil)

Dit is een uitstekende kapstok om op zoek te gaan naar de passende volgende stap in jouw werk of loopbaan.

Als de loopbaancoaching vanuit je werkgever wordt aangeboden, vindt meestal ook een korte in- en outtake met jouw leidinggevende plaats om de coachvraag aan te scherpen en na afloop te bespreken wat de coaching heeft gebracht en hoe jullie daar gezamenlijk verder mee kunnen.

Ik kies voor een resultaatgerichte en positieve aanpak: Wat is je doel? En wat is er voor nodig om dat te bereiken? Hoe verhoudt zich dat tot je leven en werk nu? Wat zijn daarin belemmeringen en mogelijkheden? Welke stap(pen) wil je nemen? We kijken daarbij niet zozeer naar het verleden, we richten ons vooral op het hier-en-nu en hoe je daarin keuzes kunt maken.

Uitgangspunt is dat ik werk vanuit een open en scherpe blik, met oprechte interesse in wat jou bezig houdt en met een gezonde nieuwsgierigheid. Ik ga daarbij uit van jouw potentieel en wil graag helpen om je vraagstuk op te lossen en weer plezier te krijgen in wat je doet. In veiligheid en vertrouwen en ook met lucht, want coaching is vaak een leuk en effectief middel om verandering aan te brengen in je werk of loopbaan.