Talent ontwikkeling draagt bij aan betere bedrijfsresultaten

‘De war on talent’ is begonnen, een veel gehoorde uitspraak. Organisaties hebben te maken met sterk veranderende marktomstandigheden en zien dat de groei alleen kan worden gerealiseerd als talenten van medewerkers op een goede manier – en duurzaam – worden ingezet.

Dit vraagt om een strategie die key posities in kaart brengt en onderzoekt of er voldoende opvolgers zijn. Ook kan een talent review essentieel zijn om inzicht te krijgen in de prestaties van medewerkers en te weten welk ontwikkel potentieel ze hebben. Een talent review die tevens aangeeft of de aanwezige talenten van medewerkers matchen met de behoefte vanuit de organisatie.

Als learning & development consultant heb ik hierin de afgelopen 20 jaar ruimschoots ervaring opgedaan op zowel directie- als operationeel niveau. Ik faciliteer daarom organisaties bij het realiseren van een talent- en management ontwikkeling aanpak die in lijn is met de visie, strategie en business doelstellingen van de organisatie. Denk daarbij aan:

  • ontwikkelen van visie op learning & development binnen organisaties, inclusief introduceren van talent reviews om inzicht te krijgen in performance/potentieel
  • ontwikkelen en faciliteren van leiderschapsprogramma’s voor managers die aansluiten op de organisatie ontwikkelingen
  • ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (ontwikkel assessments, trainingen)
  • opzetten en uitbouwen van de talent development aanpak richting verschillende talent doelgroepen
  • professionaliseren van successieplanning voor het management
  • ontwikkelen, implementeren en begeleiden van traineeships voor startende academen
  • recruitment
  • coördineren van reorganisaties

 

 cropped-Logo-Linda-Witte_def.jpg